TOWARZYSTWO  RADIOTECHNICZNE
ELEKTRIT

WILNO 1925 - 1939


 
Cena:  96 zł

 Porto: gratis (przesyłka polecona, krajowa).

 Wysyłka: do 2 dni roboczych od otrzymania wpłaty.

 Proszę podać adres do wysyłki:
 henryk.berezowski
gmail.com
 


 
Price: 23 Euro

         + 6 Euro (Porto - Europa, registered letter).

 Shipping: to 2 working days after receipt of payment.

 Please provide shipping address:
 henryk.berezowskigmail.com


 
Preis: 23 Euro

          + 6 Euro (Porto - Europa, Einschreibebrief).
 
 
Versand: Bis 2 Werktags nach die Einzahlung auf das Konto.

  Bitte geben Lieferadresse:
  henryk.berezowskigmail.com


                     Henryk Berezowski

  Konto nr: 83 1140 2004 0000 3602 0326 0911.


                                                               Henryk Berezowski

                                  BRE Bank SA; IBAN: PL32 1140 2004 0000 3912 0011 1088;

                                                            BIC: BRE.XPLPW.MBK